Училищен екип

Ръководство

Директор  г-жа Надка Петрова

 

Преподаватели Начален етап

I клас – Стойна Дойчева
II клас – Йорданка Вълевска
III клас – Нина Колева
IV клас – Елена Кърчева

  Преподаватели V – VII клас

Весела Дернева
Стоянка Славчева
Йорданка Вълевска
Нина Колева
Нина Димитрова
Теофана Бакалска
Станчо Томов

Учители ЦДО

Димитрийка Бакалска I – III клас
Марина Стоянова-Балабанова II – IV клас
Теофана Бакалска V – VII клас