История на нашето училище

В далечната 1882 година е построено първото училище в селото и обучението в него е за момичета под ръководството на две сестри францисканки и за момчета от народен учител. През 1918 година е основано килийно училище. През 1930 година е построено и открито класно училище, което носи името на “Царица Йоана”. След 9 септември 1944 година се преименува в НОУ “Христо Смирненски”. На 2 януари 1981 година започват изкопните работи за строителството на ново осмокласно училище. Строителството продължава до 6 август 1982година с доброволния труд на цялото население. Обучението в новото училище започва след неговото откриване за учебната 1982/1983 г.