Материална база

ОУ”Христо Смирненски” с.Житница, общ. Калояново, обл.Пловдив разполага с 2 сгради.
Сградата, в която се провеждат учебните занятия и образователно-възпитателната дейност се намира на ул.”Първа” № 30. Тя е на 2 етажа, има 7 класни стаи,компютърен кабинет с компютъра, кабинет по музика с пиано, стая за занимания по интереси,стая за работа с деца със СОП, ранилище. Всяка стая има свой неповторим интериор, като мазилката е съобразена с цвета на вертикалните щори. Прозорците са изолирани с алуминиева дограма, вратите са също алуминиеви.Всички стаи са с бели дъски. Разполагат с компютър и мултимедиа. Закупени са нови ученически маси и столове във всяка стая. През зимния сезон отоплението е с климатици.
Училището разполага с лекарски кабинет, оборудван с най-необходимите медикаменти за оказване на първа долекарска медицинска помощ.
В пристройката към централната сграда се намира столовата и стаята за тихи игри през зимния сезон. Столовата е изцяло обновена, като е поставена нова алуминиева дограма, нова терикотна настилка и оборудвана с нови комфортни маси и столове.
В двора на училището има площадка за баскетбол, волейбол , футбол и пясъчник.
Има оформени красиви цветни алеи.
Училището е обградено с стабилна ограда и не се допускат външни посетители.