Родители

Уважаеми Родители,

Вие поверявате Вашето дете на Нас, и Ние ще положим усилия, за да го превърнем в Образован млад Интелектуалец, и  да изградим в него самодициплина, хуманизъм и общочовешки ценности, с които ще се превърне  в креативна и всестранно развита личност в живота.
И Вие, като Родител, сте Важна част от този процес!