НВО 2017/2018 г.

Дати за национално външно оценяване за учебната 2017/2018 г. IV kлас Български език и Литература -10 май 2018 г. Математика -14 май 2018г. Човекът и обществото -16 май 2018 г. Човекът и природата – 17 май 2018 г.   VII клас Български език и литература-21 май 2018 г. Математика-23 май…

Повече

Ваканции

Начало и край на ваканциите:ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година: 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. междусрочна 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас Неучебни дни: 21.05.2018 г. – ДЗИ по български…

Повече

Дневен режим

НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив учебната 2017/2018 година Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа. Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 18.00 ч. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмичното разписание №…

Повече